LYCKEBY BÅTSÄLLSKAP

 

   
   

Egenkontroll av säkerheten.

Säkerhetskontrollera själv båten för Din familjs och Din egen säkerhets skull. 

Numera är det beslutat att ingen besiktning av fritidsbåtar får utföras i SBU:s regi. Nu gäller "Egenkontroll".

Egenkontroll av båtens säkerhet. Läs här >>

 

Länk till SBU:s säkerhetssida, nedan.

https://batunionen.se/sjosakerhet/saker-bat/egen-sakerhetskontroll/

 

Vi fd. besiktningsmän vill tacka för den tid Vi fick vara Er behjälpliga.

   
Lyckeby Båtsällskap © 2012  • E-post: Lyckeby BS