LYCKEBY BÅTSÄLLSKAP

 

STYRELSE:

 

Ordförande, Peter Nilsson

Sekreterare, Thomas Eggers                                 E-post till Thomas

Kassör, Lennart Wahlberg                                     E-post till Lennart

Ledamot/Slipförman, Jan Johansson                     

Ledamot, J-O Ekstrand

Ledamot, Conny Jenssen

 

Ledamot/Slipförman, Kenny Svensson                                   

 

Ledamot, Jenny Palme

Ledamot/v sekr, Lars Larsson

Ledamot, Magnus Borgström

 

Suppleant, Ola Augustsson

 

Suppleant, Lars Erik Blomqvist (webmaster, register mm.)

 

Suppleant, Oscar Thorén

Revisor Dan Svedjehäll

Revisor Vakant

Rev. Suppl. Bo Regnell

Rev. Suppl. Vakant

Ombud för Blekinge båtförbund:

Jan Johansson0708621451

 

LEDAMOT I BÅTSAM:

Lars Larsson, 0709226477.

Lars Erik Blomqvist, 0703064581,

(ersättare).

 

Valberedning:

Vakant

Bo Regnell, 0708131707(sammank).

 

Hedersmedlemmar:

Per Olof Andersson

Alfred Nilsson

Lars Erik Blomqvist (hedersordf).

 

Webmaster:

Lars Erik Blomqvist, Lyckeby BS

 

Denna sida uppdaterades 2023-04-18 av L Blomqvist

 

   
Lyckeby båtsällskap 2012  • E-post: E-post till LBS