LYCKEBY BÅTSÄLLSKAP

 

   
   

Säkerhetskontroll.

Säkerhetskontrollera båten för Din familjs och Din egen säkerhets skull. 

Dra fördel av ditt medlemskap och utnyttja våra egna utbildade besiktningsmän för kontroll av din båt.

Vissa försäkringsbolag kräver att Din båt skall vara säkerhetskontrollerad innan de tecknar försäkring för den. Du kontaktar lämpligen Din båtklubb så får Du veta mer om hur Du skall gå tillväga för att på enklaste sätt få Din båt kontrollerad.

Lars Erik Blomqvist är LBS egen säkerhetskontrollant. Tfn:070-3064581

Säker båt 2017 (folder). Läs här >>

Besiktningsnytt från 2016. Läs här >>

Säkerhetskontrollanter anslag >>

Egenkontroll av båtens säkerhet. Läs här >>

 

Till detta år, 2016, har 200 kr i premieavdrag tagits bort, (pga att det blev krångligt att först ta emot ord. premie och efter utförd besiktning återbetala 200kr.
Istället höjdes förmånen med självrisk -avdrag på besiktigad båt, från 1200kr till 1500, dvs om man valt en premie där självrisken är 3000kr, blir egenkostnaden/självrisken 1500kr.
Därtill läggs det för varje försäkringstagare upp ett skadekonto om 500kr/år (upp till 1500kr).

 

Förutsatt att Du har försäkrat i Svenska Sjö AB.

 

Tommy Engvall är sammanhållande inom BBF vad
beträffar säkerhetskontroller.
 
E-mail till Tommy

Blekinge Båtförbund:s (BBF:s) båtkontrollanter har numera tillgång till en materialfuktmätare för båt. Fuktmätaren är av typ som utan håltagning kan indikera fukt i det underlag som mäts. Mätning av fukt och läckagesökning erbjuds i samband med säkerhetskontroll. 

Nedanstående är utbildade så att de får utföra en säkerhetskontroll av Din båt oavsett klubbtillhörighet.

 

Tommy Engvall, SBS                      070-7201719 ,  E-post.

Lars Erik Blomqvist, LBS               070-30 64 581, E-post.

Ola Vidal, Aspö BK                        0761-846056, E-post.

Håkan Bergström, TBK                  0705-88 73 40, E-post.

Lars Ronnje, KMS                           070-94 25 527, E-post.

Owe Gärdh, SBK                             0708-37 04 84, E-post.

Lars Nolborn, K-navis                     070 588 59 00, E-post.

Jonas Amilon, RSS                            0733-444412, E-post.

Håkan Gertonsson                           0703-881618, E-post.

 

OBS!! 

En besiktning är ingen värdering av båten vid  försäljning eller inköp av båt.

 

Inför säkerhetsbesiktningen kan det vara bra att känna till vad som kommer att kontrolleras och även vad som förorsakar flest anmärkningar. Nedan följer några tips vad som kan vara bra att kontrollera och eventuellt åtgärda före besiktningen.

  • Skrovgenomföringar har flest anmärkningar följt av

  • Jordning av bränslesystemet och

  • Manuell länspump som saknas

Anmärkningar på skrovgenomföringar beror oftast på att dessa är gamla och att det konstaterats vissa eller begynnande frätskador samt att avstängnings-kranarna är svåra eller t.o.m. omöjliga att stänga. Viktigt är också att slangklämmor är rostfria och att slangar är i fullgott skick.

 

KONTROLLERA DÄRFÖR skrovgenomföringar, avstängningskranar och slangklämmor.

 

Det är vanligt förekommande, på de flesta typer av båtar, att bränslesystemet saknar jordning. Jordning skall finnas HELA VÄGEN från påfyllningens genomföring i däck, till tanken och därifrån vidare till motorn. Detta oavsett bränsletyp !!!!

 

Det skall givetvis finnas en fungerande manuell länspump ombord, även om det finns en elektrisk med eller utan automatik för länspumpning, pumpen skall vara fast monterad.

 

När kontrollerade Du brandsläckaren ombord senast ??
Allt för ofta träffar besiktningsmännen på släckare som inte fungerar eller inte kontrollerats på många år. Det är inte ovanligt att det helt SAKNAS släckare ombord.
För Din och din familjs säkerhet         -- KONTROLLERA släckaren--.

Skall Du köpa ny släckare, så se till att det finns slang kopplad till den.  

Gasolbehållaren skall förvaras stående, väl fastsatt och placerad i låda eller slutet utrymme som är väl dränerat till fria luften. Kontrollera även rör och slangar är hela, väl dragna och klamrade.

 

I samband med besiktningen utfärdas ett protokoll som bekräftelse på att Din båt genomgått säkerhetsbesiktning.

 

Se även Tips för säker båt . Affisch i pdf-format OBS! 6Mb stor fil.

 

   
Lyckeby Båtsällskap © 2012  • E-post: Lyckeby BS