LYCKEBY BÅTSÄLLSKAP

 

   

Aktuellt inom Lyckeby Båtsällskap.

Uppdaterad 2023-09-03.

September 2023

Nu har snart även denna sommar förflutit antingen genom bad, båtfärder eller genom svettningar pga värmen som var. Slipområdet har i år delvis utnyttjats för testkörning av en satellitstyrd robotklippare från Maskin o Fritid i Lyckeby som ägs av medlemmen Ola Olsson. Ola som för övrigt bidrog med vissa redskap under årets arbetsdag. Den välbesökta arbetsdagens deltagare gjorde så att området iordningsställdes inför kommande upptagningar. Nya medlemmar introducerades och blev väl mottagna som sig bör. Nu gäller det att Vi håller koll på Våra bryggplatser både i ån och på slipområdet. Du har väl anmält Dig till CoBoats, ett kostnadsfritt larmsystem som flera används av LBS. Kontakta L Blomqvist för anmälan.

Mars 2023

Hoppsan så var det snart dags igen. Nytt år med både årsmöte o andra aktiviteter men framförallt på väg mot en ny sommar. Det ser ut som intresset för LBS svalnat då Vi saknar både revisor o valberedning, så ställ nu upp o stötta de gamla som nu vill börja trappa ned. Nytt för i år är att Vi utnyttjar en mindre del av SBU:s Bas-K till fakturering o nyckelinventering. Får se hur det löper. Nu finns också årets sjösättningsdatum på anslagstavla o klubbstuga där även teckningslistan ligger. Minst 1 veckas framförhållning gäller, även för trailerbåtar. Hoppas kommande säsong skall stå oss bi med sol, vind o vatten.

Augusti 2022.

Hösten börjar närmar sig efter en värmebölja av sällan skådat slag. Precis som om inte Coronan hade varit nog. Frågan är vilket man drabbats värst av. En skön sommar har det varit för de flesta och nu nalkas arbetsdag o uppdragningar. Utbyte av slipers fordrar sina mannar och hoppas att Vi blir tillräckligt många för att utföra jobbet. Mastkran, slipvagn, vändskivan skall också få sin vård. På inbetalningsavin skall Du sätta upp det datum Du önskar ta upp båten. Inget annat alternativ finns inte. Akut ändring kommer givetvis att beaktas. De tidigare föreslagna datumen skall också användas. Blir det för många anmälda ett visst datum så kommer slipförmännen föreslå annat för de lämpligare. Inte uppsatt veckan innan innebär att slipförman kan neka möjligheten. SBU:s Bas-system VER 2 har nu uppgraderats till Ver 3 och kommer att driftsättas under september. Utbildning har förvarit under den tid som LBS normalt gör utskick för bl.a medlemsavgifterna. Därför kom vårt egna system till pass.

Juni 2022.

Årensning genomförd, Båtar sjösatta, Sol o värme på väg. Det betyder sommar o sol vilket betyder att vårt slipområde lämnas åt sitt öde om man inte tar och håller undan det gröna med gräsklippare. Det har Vi som har båtplats på slipen lovat i vår ansökan. Samtidigt måste vi hålla koll på våra båtar o des förtöjningsplatser så Vi har något att slipta till hösten, som trots allt kommer. Därmed önskas En Glad sommar.

Februari 2022.

Nytt år och mot en ny säsong. Lite blåsig början men med hjälp av besökare på slipområdet så har inga större incidenter inträffat. Någon söndrig täckning är väl det värsta som inträffat. Nyhet för året är att ny trailerramp är under byggnad och beräknas vara klar till sjösättningarna. Närmast följer ett kompletterande årsmöte för att Vi ska lägga oss rätt tidsmässigt. Valberedningen behöver Ert stöd för att fylla upp annonserade avgångar, så gör Er plikt som ansvarsfulla medlemmar. Var lika duktiga som Våra OS-deltagare att slå rekord.

December 2021.

Så var 2021 nästan slut. Gamla ofrivilliga synder som Covid har rättats upp i form av årsmöte o dess handlingar som nu ligger på hemsidan och alla båtar som skulle upp är uppe o täckta. Tisdagsfikat har hållt igång som vanligt. Nu väntas tomten o annandagsrean innan hummer o andra läckerheter tar vid. Styrelsen har utnämnt Vår ålderman PO Andresson till hedersmedlem som tack för lång o trogen tjänst. BBF:s Förtjänsttecken har Thomas Eggers erhållit för sina insatser hos oss samt Lasse Larsson mottog sammautmärkelse för hans insatser inom Båtsam o Tallebryggans BK. Stort grattis. Nu önskas alla en God Jul o Gott Nytt År.

September 2021.

Höstmörkret börjar närma sig och så även uppdragningarna. Ja , inte för dem som legat uppe hela sommaren trots löfte om att sjösätta. Dålig stil kan tyckas. Ej heller har utlovad skyltning av mastkransbryggan har synts till. Arbetsdagen förflöt med sedvanliga arbeten och utlovade korven tog slut. Eloge till alla som hjälpte till. Speciellt tack till alla damerna som slöt upp både storstädning o målning av mastskjulet. Avgiftsavierna är utskickade och pengar ramlar in eftersom tiden går. Maria gården är bokad den 16 nov. så att "förra"årsmötet kan avslutas korrekt. En uppmaning till alla är att ta hem/bort presenningar som inte ligger på båten efter torrsättning. 

Maj 2021.

Nu så här mitt i pandemin fortsätter livet inom LBS med vissa ändringar emot tidigare. Vi försöker begränsa antalet båtar som sjösätts så att avstånden mellan båtar (ägarna) kan hållas. Det tycks flyta på bra, trots detta. Vissa har bekymmer för att täckningen av båt inte kommit av trots anteckning om sjösättningsdatum gjort. Ingen har frågat berörd utan gnällt lite som vanligt. Flera båtar har sålts o nya tillkommer. Dock har avsaknaden av skyltar med datum för sjösättningsdatum även i år saknats. Likaså motsvarande anslag för utnyttjande av mastkranen uteblivit. Den som förra årets "tvångsgästande" båtar sjösatte. Årets tisdagsfika är på "G"nu efter "coronastoppet" vilket skall ske utomhus. Årsmöte planeras att hållas inom ramarna för FHM: råd o anvisningarna. I vart fall så att innehållet i de fasta punkterna kan beslutas. Vissa inom styrelsen har meddelat sin avgång. Vi får se hur det blir, kan ju bli bättre. I vart fall så räckte inte utrensningen i mastskjulet till. Det är ju så att det är bara täckning som används på båtar som ligger på slipen som skall finnas där. Tydligt märkta. Inte ett förvaringsalternativ till hemmagaraget.

November 2020.

Styrelsen har beslutat att inte avhålla något allmänt möte pga FHM:s råd om folksamlingar under pågående pandomin.

Nu pågår utrensning på slipområdet av gamla, omärkta pallningar, rörställningar o presenningar samt annan matriel som ägaren inte har markerats. Den slutgiltiga förvaringen blir Bubbetorp/Mältan. Viss användbar matriel kommer att LBS att ta hand om för framtida bruk o placeras på särskild plats.

September 2020.

Nu lider sommaren mot sitt slut och upptagningar stundar enligt plan. Tiden har varit ganska så omtumlande och stundtals förvirrande av olika skäl. Vi var utsatta för några ungdomar som med sina båtar förtöjt vid mastkransbryggan och hävdade rätt till detta via allemansrätten. Vi var flera som hade synpunkter på detta men kunde inte göra något åt det. Ingen blev direkt drabbad av tilltaget mer än att bli lite förbannad. Nu är de borta i alla fall. Däremot finns Coronan kvar och Vi kan tvingas att omfördela medlemmarnas önskemål så att alla äggen inte kommer på samma upptagningsdatum. Det gäller därför att meddela önskat datum på inskickad inbetalningavi. Det ger förtur. Nog så viktigt. Under innevarande säsong hade Vi ett årsmöte som löpte väl ut och befattningar o planer kunde fastställas. Hitintills inga klagomål. Sådana hänvisas till valberedningen. Vårt höstmöteslokal på Mariagården kan för närvarande inte bokas så det få bli en särskild lösning för det. Kanske inställas, vem vet. Fortfarande gäller myndigheternas rekommendationer.

Mars 2020.

Hoppsan så det kan bli. Maa Corona så har Vi skjutit upp årsmötet enl. föreslagna åtgärder. Vi kommer att hålla igång administrationen så att inget annat oförutsett skall inträffa. Valberedningen jobbar på, så att (friska 70 minus) delegater står och stampar när de skall väljas in. Vi har för avsikt att sjösätta enligt planen (ännu inte fastställd) om inget oförutsett inträffar. Det gäller att alla följer myndigheternas rekommendationer.

Glöm bara inte bara bort att TVÄTTA HÄNDERNA!

December 2019.

Nu är det jul igen o alla båtar som anmält sig har fått sitt på det torra. Hösten passerades med sedvanlig arbetsdag full av aktiviteter. Det har inte varit så mycket bus kring båtplatserna i ån som varit på tal. Vi har ett flertal båtar som fått anstånd i år, dvs de betalar sin vinterplats för att vara säker på plats kommande uppdragningar. I princip är det fullt. Trailerplatserna har fyllt sin kvot. Ett synnerligen populärt grepp som började för några år sedan. Den som är observant kan konstatera att även BBF:s hemsida börjar röra på sig o aktualiseras efter en tids fläckvis vila vilket är positivt. Nu gäller det bara att Vi själva försöker hålla samma tempo som tidigare. Glöm inte att anmäla Er till Coboats, så Du har båten med utrustning kvar framöver. LBS vill med detta önska God Jul o Gott Nytt Båtår

Augusti 2019.

Ja då var det höst igen o båtar skall upp o slipområdet rensas o mtrl skall skötas om på lika förtjänstfullt sätt som tidigare om åren. Den gångna säsongen har mest diskuterats de alla trailers som fått plats innanför grindarna. Det är alltid roligt att kunna hjälpa sina sjökollegor, oavsett båtmrl eller på vilket sätt man tar upp sin båt på. En sak bara, Ordning o reda är ett gott tecken. Nu närmar sig uppdragning, arbetsdag o allt inför vintern. För att underlätta LBS planeríng så vill Vi gärna ha besked i god tid om Du inte tänker ta upp Din båt i höst. Det är flera som nu står på kö för en plats, gäller både spårbåtar o "vid sidan om" samt trailerbåtar. Du skall på inbetalningskortet, som kommer framöver anteckna det datum Du skall dra upp guldklimpen. Försäkringskrav ! Inför om några dagar då Vi gör i ordning slipområdet så tar Du med Dig lämpliga verktyg typ spadar räfsor o gärna grästrimmer motsv. Nu hoppas Vi alla hjälps åt så att Vi kan avsluta arbetsdagen med god förtäring.

December 2018.

Vill så här innan julstök o mellandagsrean sätter igång tacka för en trevlig höst o många båtar på området. Upprensning av gammalt bråte är hela tiden på G genom tisdagsträffarnas trevliga o hjälpsamma vänner. Lite båtflytt har förekommit med styrelsens goda vilja pga även servicefirmor har begränsade utrymmen. Medlemmen Lars Larsson tilldelades BBF Trafik Bores vpr. (Seniorpriset) pga av hans insatser som tidigare ordf. i nyligen avslutade klubben Tallebryggans BK samt givetvis för hans idoga arbete som ordf. i Båtsam. LBS gratulerar givetvis. Coboats håller på att ta form inom slipområdet men det är långt ifrån fulltecknat så att även Du får plats i gänget som vill värna om våra båtar o dess innehåll. Avslutningsvis önskar Lyckeby Båtsällskap, God Jul o Gott Nytt År, till alla läsare av hemsidan.

Oktober 2018.

Nu är det höst och de allra flesta upptagningarna är gjorda. I år med flera nytillkomna båtar o ägare, som hälsas välkomna. Lyckebyån har drabbats av fler högvatten än vanligt vilket har gjort, att en del bryggelement har lossnat o glidit iväg ut på böljan. Andra element har tagit sig hit för att förtöja sin båtar vid lediga bryggor (och träd) vilket har förhindrat bryggägarna att kunna utnyttja sina bryggor. Mastkransbryggan har delvis varit belamrad med en segelbåt flera dagar, minst 14 och efter många om och men lyckades Vi få tag i den troliga ägaren dom flyttade bekymret till en annan brygga i stället. LBS har därför genom en motion till BBF begärt att man inom våra organisationer regionala o nationella skall verka för att polismyndigheten få de verktyg som gör att man få flytta objekten och kommunen får omhänderta dessa. Kalmar kommun har utarbetat motsv. så att "objudna" båtar flyttas utan att ägarna är kända. Hade båtarna icke varit fötöjda kan man anmäla dessa som sjöfynd, vilket stadgas särskilt, men upphittade båtar finns inte, tydligen.

Augusti 2018.

Efter den varmaste sommaren i manna/kvinna-minne börjar temperaturen närma sig normala värden. Under tiden så blev temperaturen hög även bland en del medlemmar då det blev lite strul med sjösättningar o uppdragningar o flytt av båtar, som också aldrig tidigare skett. Osämja o krav på att båtar skulle flyttas runt i en enda cirkus som saknar dess like. Ingen kan kräva att båten skall i sjön ett visst datum utan att vara överens med omgivningen o framförallt ta hänsyn till slipförmännens vilja att ha en sommar. Detta har nu iofs löst sig på så sätt att alla båtarna är i sitt rätta element varav en väntar på att sliptas för åtgärda ett haveri när tiden är inne och inga "hard feelings" kvartstår, vad som synes. Dock ligger en segelbåt kvar vid flytbryggan, en kortare tid, enligt uppgift, men skall bort därifrån snart.

Maj 2018.

Snart har halva året gått och sjösättningsverksamheten är i full gång. Vad som hänt sedan senast är, att både Höstmöte, Årsmöte o Arbetsdag har passerat. Inga egentliga överraskningar. I samband med Årsmötet passade LBS på att fira SBU:s 90-åriga tillkomst. Vad som däremot har blivit som en överraskning för flera är att medlemmarna med internet och lite vilja, själva skall hålla sina uppgifter aktuella i Bas-M dvs det administrativa program som Vi har iom medlemsskap i Svenska Båtunionen. Framöver kommer ex.vis medlemsavgifter faktureras den vägen även kommer klubbmeddelande skickas med samma system. Finns även nyckelregister, adressuppgift för tidningen Båtliv, Vaktlista. Vi kommer också att via systemet lägga in bokningar för sliptagning både upp o ner i havet. Allt för att underlätta registerhållaren. I samband med sjösättningen i år har flera anmält intresse av att tillfälligt nyttja stickspåret av olika skäl. Årensningen ägde rum den 26 maj och med stor anslutning. På "BBF-fronten intet nytt" där dålig information tycks verka blivit en följetong. Hemsidan som i princip gått i stå senaste halvåret o mest gammal o felaktigt utbud gör att man börja tröttna på att ens besvära. Detta betalar LBS pengar för med den tron att det skall fungera. Det är bara tidningen Båtliv o Sjösportlägret som funkar. Tråkigt. Nu skriver Vi den 28 maj och de flesta båtarna är i sjön. Viss omstuvning har fått göras dels pga sjukdom dels pga reparationer väntan på reservdelar och att en båt skall bli tät. Det är i vart fall vår förhoppning att samtliga skall vara i vattnet före midsommar !! då ingen har skäl att få ligga på land. Träbåten invid mastskjulet har lovats att den skall, bort tids nog. Anståndet är slut, tråkigt men så är det bara.

 December 2017.

Nu försvann november helt plötsligt. I vilket fall som helst så har Vi hunnit med tisdagsfika o ett allmänt möte. Mötet i sig som kommit till efter tidigare önskemål då det tycktes finnas behov enär det blev för lite med ett möte (årsmötet) för att ventilera åsikter och informeras. I år var informationen knapp händig då det från BBF:s håll lyst med frånvaro. Där tycks endast Sjösportlägret varit det som genomförts till fullo. Frågor har ställts vart de andra aktiviteterna bl.a Funktionärsträffen tog vägen. Ingen direkt orsak har kunnat läsas vare sig i protokoll eller på hemsida. Märkligt kan tyckas då LBS betalar för dessa tjänster. Har begärt via e-post få reda på varför, men samma svar dvs inget svar.

Vad mera positivt är ju att slipområdet nu är fullbelagt så till den milda grad att Vi måste se över vad man betalar för att få ha båten på området. Tendensen är att fler vill ha sin "pärla" under tak vilket gör att båtens längd o bredd-kostnad inte stämmer då ytan som upptages blir så mycket större. Möjligheten att runda av avgiften Uppåt inte har frivilligt utnyttjats. Gäller även trailerbåtar som med sitt drag mm tar upp större yta än vad båten täcker. Styrelsen har kanske inte varit tillräcklig tydlig på den punkten så nu kommer Vi under 2018 genomföra en kontroll för att på så vis få en rättvisare utdebitering. Vi funderar också på att ansluta till larmappen Coboats för att hjälpa till att få på ett snabbt sätt ut med information om ngt händer på området vb tillgrepp, stöld eller typ presenningsproblem vid hårda vindar motsv. Kanske rent av utvidga det till båtplatserna i ån. Fram tills dess så är det upp till Er att se till att egna båten o även andras hålls under uppsikt.

Oktober 2017.

Hoppsan vad sommaren som aldrig kom, försvann snabbt. Arbetsdagen med tillhörande ärtsoppa försvann också men satte i alla fall sina spår av utfört arbete. Alla som var där tackas härmed. Nu är nästan alla båtar uppe på slipen som nu är fullbelagd måste man ändå konstatera att några av de som haft sin trailers stående under sommaren inte fullgjort sitt åtagande att hålla undan gräset runt sitt objekt. Detta var en förutsättning för att ha dess parkerade på området. Likaså att hjälpa till vid en upptagning om inte den sammanföll med den egna. Vill poängtera att trailerbåtarna egentligen inte har egna sliptagnings- eller sjösättningsdagar på grund av vår klubbförsäkring. Skulle behovet finnas, skall detta anmälas till klubben likaså den dag som man kan ställa upp o hjälpa till. Passar inte detta så kan Vi tyvärr inte erbjuda plats på vårt område. Storlek på båt är av underordnad betydelse. Nu inväntas höststormarna så kolla över presenningarna en extra gång och glöm inte att titta till området (inte bara egna båten) i höstmörkret.

Juni 2017.

Äntligen nästan all båtar sjösatta vilket bäddar för en sommar även i år. Det syns även på slipområdets gräsmatta som nu har vuxit så att gräsklippning behövs. Detta föranleder att påminna de som har trailerplatser att hålla området däromkring välansat, då entreprenören inte har uppgiften att flytta trailers för att komma åt med maskinen. Gräsklippare finns att tillgå på slipen. Nu börjar inbrott, tillgrepp o båtstölder sätta fart. Därför är det på plats att, när man som medlem med plats för båt i Lyckebyån borde vara självklart att hjälpas åt med rondering på olka tider av dygnet. Nu finns möjligheten att själv styra sina tider härför. Vi tar hjälp av SBU:s Bas-system (ett admin. system som bl.a. ser till att Du får Båtliv och försäkra Dig som klubbmedlem i Svenska Sjö AB mm.). Du kontaktar bara L Blomqvist, 0703064581 så får Du access till tjänsten. När Du antecknat Dig o en kompis (även icke-medlem) så blir Du i god tid påmind om Ditt pass. Om inte det skulle vara nog, så får Du samtidigt möjligheten att själv redigera det som finns i registret. Till glädje kan konstateras att tillströmningen av medlemmar som vill ta upp sina båtar, mest trailerburna, är stor så att platserna börja tryta. Säkrast för plats är de som redan betalat för tom plats pågående säsong, 2017. Spårbåtsplatser finns några kvar. Nu önskas alla en trevlig sommar med allt vad det innbär, men glöm inte bort att göra Ditt pass med bevakning. Observera, dokumentera o alarmera och var lite nyfiken på de som har intresse av Våra båtar. Fråga vad Du kan hjälpa till med eller om det är deras egen båt som fångat intresset.

Mars 2017.

Nu när 1:a kvartalet gått till ända så har årsmötet klarats av och LBS har fått nya ansikten i styrelsen. Lars Erik Blomqvist, som avböjt omval ett antal år, avlöstes av Joakim Hallor. Kassören Bo Petersson fick en efterträdare i Jenny Karlsson samt Dan Svedjehäll ersattes av Lars Larsson. De avgående kommer att ställa upp för LBS i olika skepnader, såsom ledamot, suppleant och fortfarande medlemmar, vilket Vi är tacksamma för. LBS "allt i allo" Affe Nilsson utnämndes till hedersmedlem i sällskapet. Hade tidigare fått meddelande härom i samband med sin födelsedag men nu är beslutet formellt riktigt. Årsmötet hade lockat 20-talet medlemmar o förlöpte som alltid på ett trevligt o gemytligt sätt. Avslutades med Kaffe m dopp samt lotteri.

Nu nalkas vårrustning med efterkommande sjösättningar. Förhoppningsvis har våra investeringar i form av båtlyft och mer lätthanterliga skrån på slipvagnen gjort att Våra ryggar kommer att må bättre efter hanteringen av båtarna vid "upp o ned" i vattnet. Datum för årets aktiviteter kommer att anslås på slipen o hemsidan o skickas ut via e-post vartefter. Före sjösättningen skall anmälan göras, som vanligt, på lista i klubbstugan när datum är fasställda.

December 2016.

Nu så här inpå julen har Lyckeby Båtsällskap tecknat ett förmånligt helt nytt arrendeavtal från o med 2018-01-01 gällande i 10 år.

Föreningsmötet 2016-11-24.

Allmänna mötet blev tyvärr  inte så välbesökt som tidigare om åren, men Vi som kom hade en stunds trevlig samvaro. Informerades om verksamheten som förevarit under året och planer för kommande år. Dock hade förväntats en tydligare information om den tanke som funnits, att bygga ett sanitetsutrymme med vatten o avlopp. Föredragaren i ärendet kom tyvärr inte, så en mera sporadisk info gavs. Alla var dock överens om att kostnaden för sådant projekt hade blivit för dyrt att genomföra utan betydande höjningar av Våra låga avgifter. Mötet avstyrkte med bl.a. av det skälet att sådan inrättning finns att tillgå på Lyckåvallen.

Hösten 2016.

Då blev det höst även detta nådens år 2016. Vi har sedan en tid tillbaka ca: 1/2 år sedan haft ett förslag till ett längre arrende inskickat till kommunen. Detta för att vårt gamla avtal som nu skall skrivas om till ett mera varaktigt över tiden. Detta har inte tagits notis om mer än att man mottagit detsamma. Har fått till följd att det gamla avtalet förlängts ytterligare ett år. Man tackar. I skrivandes stund har nästan alla båtar tagits upp, endast 2 trailerbåtar kvarstår som trots anmodan envisas med sin tystnad. Faktum är ju vilket alla är införstådda med, att önskar man annat datum för upptagning så skall man närvara vid en av de ordinarie upptagningarna för att hjälpa till, vilket inte skett. Meddelar härmed alla, att ställa upp för valberedningen att ta fram lämpliga kandidater.

Lyckeby BS har inlett ett samarbete med en del föreningar i Lyckebyområdet, för att informera varandras verksamheter. LBS har också till kommunen avgivit Vårt yttrande om planförslaget för Lyckeby centrum. Förslaget finns under "Dokument".

Våren 2016.

LBS fick avtalet som rör markarrendet förlängt ytterligare ett år. Avtalet löper ut den 31/12 2016 och då skall ett nytt vara tecknat med kommunen. Nya avtalet kommer att ha längre giltighetstid troligtvis 10 år. Det har startat någon form av arbetsgrupp för Lyckeby centrum, där bland annat LBS nämnts i samband med bro över ån vid G:a Brovägen. Vi har påtalat Vår vilja att, deltaga i gruppen, då mycket rör området vid våra medlemmars bryggor samt slipområde. Den årliga "Årensningen" har nyss genomförts och resulterade i en full container med skräp. Konstaterades att mängden skräp minskats från tidigare år, då två containers fylldes lätt. Nu är alla båtarna i sjön och alla medlemmar tillönskas en trevlig sommar.

Hösten 2015.

Efter en skön sommar med omväxlande väder så blev det höst och med arbetsdag och uppdragningar. I år har flera trailerbåtar fått plats på området pga allt fler tar hem eller säljer sina båtar. En av de båtar som haft sin plats längst på slipen var Monny (Conny Törnströms L 28) såldes och fick hemmahamn i Tyskland. På arbetsdagen uträttades sedvanligt underhålls arbete och alla skall ha ett stort tack för det. Uppdragningarna genomfördes mestadels enligt plan även om vattenståndet (avsaknad av) ställde till det på slutet. Under hösten har belysningen på området kompletterats med Kenneth Perssons hjälp. Däremot fick Vi besök av den ovälkomne gästen "Gorm" som ställde till det för vissa. Inga direkt större skador mer än en o annan presenning flyttade på sig. Höstmötet drog lite folk trots att Olle Melin gästade oss med bilder ifrån Björkholmen o dess gamla original, mitt i en ishockeymatch med KHK. Vill nog påstå att Vi som var där hade gladare miner på läpparna när vi gick hemåt än de som bevistat matchen. Vill på detta sätt tacka för det gångna året och önska God Jul o Gott Nytt År till alla.

Årensning 2015.

Den 23 maj kl 0800 samlades Vi vid slipen för den årliga rensningen av Lyckebyån och öarna utanför åmynningen. Lars Olsson varr sammanhållande 0763391115. Alla som deltog utspisades med korv o bröd. En container fylldes.

Sjösättningar 2015.

Alla har inte hörsammat att det erfordras tillstånd att ha båten uppställd på slipområdet efter sista planerade sjösättningstillfället. Likaså att pallningsvirke, stöttor o ställningar skall ställas undan av ägaren på anvisad plats.

BBF:s Vårmöte 2015.

Förutom sedvanliga val var det inget dramatiskt som avhandlades. Dock framställdes klagomål på att klubbarna inte fick information om kansliflytten var genomförd. Protokollet finns att tillgå på BBF:s hemsida efter justering..

Information.

 LBS medlemsantal uppgick vid årsskiftet till 238 st medlemmar, inkl. familjemedlemmar.

Sjösättnings o Grillfest.

Inställs i år pga dåligt intresse.

1852 Marin o Fritid.

Avtalet med har sagts upp av företaget själv. Möjlighet att anmäla sig till den nya kundklubben som bildats finns. Mer under "Dokument".

Hösten 2013.

Nu är det höst med bl.a. några nya båtar på slipområdet. Det finns några platser lediga vid sidan om spåret därav 1 trailerplats. Arbetsdagen inträffade samma dag som det var marknad i byn men det verkade inte vara något manfall därför. Vi jobbade ju undan på förmiddagen. Nytt är att Janne Ekstrand är sammanhållande för vakthållningen och det är till honom Du anmäler Din medverkan. Lyckebyån har ju hittills i år varit mer eller mindre förskonad från ingrepp o stölder i båtarna. Det kanske är Vår tur vid nästa raid. Före upptagningarna schaktade firma bort en del massor vid sidan om spåret mellan vändskivan o söderut så det har blivit lättare att "komma förbi" vissa förhöjningar (som nu är borta) i markytan. Ytan belades med fiberduk o makadam. Likaså renoverades mastskjulstaket gm Kjell Karlsson försorg som skall ha ett stort tack för sin insats.  Den 28 november är det allmänt föreningsmöte inplanerat på Mariagården. Där kommer att meddelas hur det går med arbetet att få till stånd en kurs för skepparexamen. Fakturor för medlemsavgiften är nu utskickad till alla och Du uppmanas att kvittera handlingen med ett sk. läskvitto. Alla har ännu inte betalat trots sista datumet var den 30/9. Nu återstår att ordna till en yta så att balkarna till fenkölade båtar ligger säkert o ofarligt för dem som hanterar dom.

Handla billigt !!

Anmäl Dig hos 1852 så får Du rabatt på det Du handlar

Kepsar o vimplar.

Kepsar o vimplar finns nu hos "Postis" till självkostnadspris 100 kr/st. Postis direknummer är 0703-202071.

Vaktgöring i och kring Lyckebyåns båtplatser !

Har Du Din båt kvar ?
I så fall kan Du kanske tacka de personer som patrullerar runt ån.

Du som är intresserad att ingå i det vaktlag som nu är igång, för att försvåra stölder och skadegörelse i ån och på slipområdet liggande båtar anmäler ditt intresse till ordf alt sekr eller genom att anteckna Dig på listan hos ordf. Du och din kompis sätter upp två lämpliga datum varav ett en fredag, lördag eller söndag. Någon rond skall ske på den mörka delen av dygnet.


Helst ser Vi att Du söker medlemskap, om Du inte redan är det. Är Du icke medlem som dessutom går vakt skall Du själv anmäla detta! Då blir Du bl.a automatiskt olycksfallsförsäkrad.
Inventering av båtar liggande i ån görs varje år för att kunna meddela ägare ev
skadegörelse eller annan åverkan
.
 

Du som vill bli medlem i Lyckeby BS klickar på Ansökan om medlemskap.

 

   
Lyckeby Båtsällskap © 2012  • E-post: Lyckeby BS